หลักสูตรที่เปิดสอน (เรียนเดี่ยว)

จัดเมนูเป็นคอร์ส ให้เลือกเรียนตามแบบที่ชอบ

ตัวอย่างจากในคลาสเรียน

 k.ฝน /นลินทิพย์ k.ใบเฟิร์น /พัสกร k.ฐิสา /วริฎฐิสา
 
k.นิวเคลียร์ หรรษา  k.เนย /เนโก๊ะจัมพ์ k.อ้อย กาญจนา+k.เพลง กวิตา