โปรโมชั่น
โปรโมชั่น
 
 
++ โปรโมชั่น ++
 
 เลือกเมนูเอง
หรือ หรือ เรียน1ฟรี1
เรียนA = 4 เมนู 
ราคา 4,500 บาท
  เรียนB = 4 เมนู 
ราคา 5,900 บาท
  เรียน 3 เมนู 
เรียนฟรี 1 ท่าน
(เฉลี่ย เมนูละ 1,125 บาท)   (เฉลี่ย เมนูละ 1,475 บาท)    

**โปรโมชั่นเฉพาะสมัคร วันนี้ - 7 มิ.ย.62 เท่านั้น

**สามารถคละ เมนู A B ได้ 

**เลือกได้เพียงโปรโมชั่นเดียว ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

 
                       
 
 เรียนกลุ่ม
 หรือ   หรือ 
 เรียน 2 คอร์ส
ลด 500 บาท
  มาด้วยกัน 2 ท่าน
ลด 10 %
  เรียน 2 คอร์ส
ฟรี คอร์สปรับพื้นฐาน
 

**โปรโมชั่นเฉพาะสมัคร วันนี้ - 30 มิ.ย.62 เท่านั้น

**เลือกได้เพียงโปรโมชั่นเดียว ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้